Ämnesdidaktisk forskning

Under hösten kommer Vetenskapens Hus i samverkan med Stockholm Teaching & Learning Studies starta två ämnesdidaktiska forskningsprojekt.

Bakgrunden till projekten är Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner samt regeringens beslut om digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Projekten drivs tillsammans med lärare och om du är intresserad av att vara med är sista dag för intresseanmälan den 15 april.

Mer information om forskningsprojekten.