Cellen i undervisningen

Välkommen till en praktiskt orienterad fortbildning där vi går igenom teknik för hur man gör bra preparat, identifierar olika organeller, studerar celltyper och observerar cytoplasmaströmningar.

Vi kommer bland mycket annat att studera Euglena, vattenpest, cyanobakterier och Tradescantia. Materialet som vi studerar är i de flesta fall lätt att tillgå och lämpligt att nyttja i klassrummet.

Dagen inleds med att vi sätter in cellen i ett evolutionärt perspektiv. Om önskemål finns kan vi också titta i vårt SEM samt flourescensmikroskop. Fortbildningen knyter an till vårt nyutvecklade skolprogram Cellen.

Kaffe/te och lättare förtäring ingår.

Antal deltagare: max 15 st, fortbildning genomförs ej om mindre än 6 deltagare anmält sig.
Målgrupp: högstadielärare, men även gymnasielärare är välkomna för inspiration och idéer.
Kostnad: kostnadsfritt för alla med skol- eller kommunalavtal. Övriga faktureras 1 000 kr/deltagare och fortbildning.
Beställ denna fortbildning.
OBS! Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart debiteras 1 000 kr/deltagare
Kontakt:  Johan Lundberg 08-790 98 11

Foto: Cyanobakterier, Vetenskapens Hus