Det besvärliga värmebegreppet

Välkommen till en halv dags fortbildning där du får fördjupa dig i ämnet värme samt diskutera uppfattningar och missuppfattningar om begreppen värme och temperatur.

Du får se exempel på visualiseringar och testa laborationer kring värmebegreppet. Du får även praktiska tips på hur vårt skolprogram Värme och kyla kan användas i undervisningen.

Målgrupp: lärare i åk 7-9 och gymnasiet
Kontakt: fysik@vetenskapenshus.se

Beställ denna fortbildning.