Digitalt lärande anmälan (FULLBOKAD)

vt 2018

Välkommen med din anmälan till fortbildningen "Digitalt lärande och programmering i klassrummet" VT 2018 för lärare i grundskolan. 

Kursen är nu fullbokad men det finns möjlighet att anmäla intresse för en reservplats.
Har vi inte möjlighet att erbjuda en plats nu till våren så är detta även en intresseanmälan till nästa kursomgång, ht 2018.

Anmälan reservplats till vårens kurs >>

Målet med kursen är att ge dig som pedagog färdigheter för att jobba med programmering i klassrummet. Fortbildningen består av kontaktundervisning, egna klassrumsprojekt samt utvärdering och sammanställning av fungerande lösningar. Fokus ligger på den egna programmeringskompetensen och hur man lär ut programmering till elever. Kursen består av 6 kurstillfällen och ett eget projekt som genomförs i klassrummet under våren, samt deltagande vid ett prova-på-programmeringstillfälle hösten 2018.

Inbjudan>>

Målgrupp: Lärare i grundskolan (F-9)
Kostnad: Partners deltar i våra fortbildningar avgiftsfritt
Icke-partners: 5000 kr per person
Avanmälan (både partners och icke-partners):
Vid avanmälan senare än 10 arbetsdagar före kursstart debiteras 5000 kr.
Övrigt: Antal deltagande lärare: max 16. Vi ser gärna att  2 lärare från varje skola deltar.
Kursdeltagande kräver godkännande av skolledningen.
Kaffe och macka ingår.