Digitalt lärande och programmering

Digitalt lärande och programmering i klassrummet - utbildningsprojekt för lärare är ett Vinnova-projekt inom ramen för Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt.

digitalt lärande i classrummet

 

Vision

Programmering blir en naturlig del i klassrummet. Alla lärare ska kunna använda programmering som ett arbetssätt för olika åldrar och oavsett ämnesområde.

Målsättning

Projektet skall utveckla ett praktiskt arbetssätt för att arbeta med programmering i skolan. Målet är att (1) ge pedagoger färdigheter för att jobba med programmering i klassrummet och att (2) ta fram ett arbetssätt och strategi för att sprida kunskapen i skolan genom kollegialt lärande.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att:

  • utveckla fortbildning för lärare där den enskilda kursdeltagaren utvecklar en egen grundkompetens i programmering som sedan tillämpas i det egna klassrummet och sprids i kollegiet
  • utveckla ett arbetssätt för kollegialt lärande och spridning av kompetens
  • samla och utveckla best practices och utvärderade exempellösningar
  • bidra till ett nätverk av kunskapsspridare inom datalogi i skolan

Samtidigt kartlägger projektet vilka resurser som krävs för att införa programmering i klassrummet. Arbetet belyser resursbehov för lektionsplanering, teknisk utrustning, utveckling av nya arbetssätt, hantering av material, kommunikation med hemmet, osv.

Planerat upplägg och genomförande

En fortbildningskurs i två delar för lärare inom grundskola och gymnasium kommer att utvecklas och genomföras. Fortbildningen består av kontaktundervisning, egna klassrumsprojekt samt utvärdering och sammanställning av fungerande lösningar. Fortbildningskurs, del 1: "Programmeringskompetens i klassrummet", fokuserar på lärarens egen programmeringskompetens och hur man lär ut programmering till elever. Fortbildningskurs, del 2: "Spridning av programmeringskompetens genom kollegialt lärande", fokuserar på hur man sprider programmeringskunskap genom kollegialt lärande Kontaktperson: Cecilia Kozma, cecilia.kozma@vetenskapenshus.se

Logga för Vinnova samt Stockholms Universitetn