Kurstillfällen VT 2017

PROJEKT I KLASSRUMMET

KURSTILLFÄLLE 1

Utvärdering Kurstillfälle 1 >>

KURSTILLFÄLLE 2

Hemuppgift
Utvärdering Kurstillfälle 2 >>

KURSTILLFÄLLE 3

Hemuppgift
Utvärdering Kurstillfälle 3 >>

KURSTILLFÄLLE 4

Hemuppgift
Utvärdering Kurstillfälle 4 >>

KURSTILLFÄLLE 5

PROJEKT I KLASSRUMMET
Utvärdering Kurstillfälle 5 >>

KURSTILLFÄLLE 6

Schema för höstens Prova-på-programmeringskvällar >>

LÄNKAR
Skolverket om Digital kompetens i styrdokumenten
Kodboken
Teacherhack
Apps and Websites for Learning Programming and Coding
Programmering i grundskolan - Lärarhack
IIS - Barnhack
Program a Teacher

EXEMPEL PÅ SCRATCH-PROJEKT

EXEMPEL PÅ TWINE-PROJEKT