Scheman

Kurstillfälle 1: Digitalt prova-på
Tid: måndag 12 februari, kl 8-17
Plats: sal Cleve, Vetenskapens Hus
Upplägg: Ni får möjlighet att under en heldag börja bekanta er med olika verktyg som ‘lapp-programmering’, Blue-Bot, micro:bit, Lego Mindstorms, Scratch.

Kurstillfälle 2: Programmering i klassrummet
Tid: onsdag 14 februari, kl 8-17
Plats: fm: sal Strömme och Lovelace, em: sal Curie och Lovelace, Vetenskapens Hus
Upplägg:
Kl 8-12: Föreläsning och praktiska övningar lär ut grundbegrepp inom programmering. Arbete med klassprojekt börjar.
Kl 13-17: Tid för eget arbete. (Curie, Lovelace)

Kurstillfälle 3: Uppstart klassprojekt. Genus.
Tid: torsdag 15 februari, kl 8-17
Plats: sal Strömme och Lovelace, Vetenskapens Hus
Upplägg:
Kl 8-12: Tid för eget arbete. Planering klassrumsprojekt. 
Kl 13-17: Uppföljning programmering, internetsäkerhet. Föreläsning om Genus och teknik.

Kurstillfälle 4: Språk och genus inom klassprojekten
Tid: måndag 19 februari, kl 8-17
Plats: sal Strömme och Lovelace, Vetenskapens Hus
Upplägg:
Kl 8-12: Grupparbeten kring språk, kommunikation, genus. Handlingsplan klassprojekt.
Kl 13-17: Tid för eget arbete.

Kurstillfälle 5: Klassprojekt
Tid: torsdag 22 februari, kl 8-17
Plats: sal Strömme och Lovelace, Vetenskapens Hus
Upplägg:
Kl 8-12: Färdigställande av klassprojekt. Diskussion kring bedömning och kartläggning av praktiska behov. 
Möjlighet att prova på Raspberry Pie, Arduino, Python, Makey Makey.
Kl 13-17: Tid för eget arbete.

Eget projekt i klassrummet. Lektionsplanering + genomförande.

Kurstillfälle 6: Erfarenhetsutbyte kring genomförda klassprojekt
Tid: onsdag 25 april, kl 9-16
Plats: sal Curie, Vetenskapens Hus
Presentationer av de olika projekten. Workshop och diskussioner.

Praktisk information Medtag egen skoldator (ej iPad) till samtliga kurstillfällen.

Kursinformation vt 2018 som pdf hittar du här (OBS uppdaterad) >>