Kursmaterial

KURSTILLFÄLLE 1

TIPS: 
Lärardriven undervisningsutvecklande forskning, STLS >>

Utvärdering Kurstillfälle 1 >>

KURSTILLFÄLLE 2

Hemuppgift 
Utvärdering Kurstillfälle 2 >>

KURSTILLFÄLLE 3

Hemuppgift
Utvärdering Kurstillfälle 3 >>

KURSTILLFÄLLE 4

Hemuppgift
Utvärdering Kurstillfälle 4 >>

KURSTILLFÄLLE 5

  •  

KURSTILLFÄLLE 6

Formulär för att låna material

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZEOyLR_vpo--DItvyL3d5p0GeceyT...

 

LÄNKAR
Skolverket om Skolans digitalisering
Digital kompetens i styrdokumenten
Reviderad läroplan
Hour of code
Kodboken
Teacherhack
Apps and Websites for Learning Programming and Coding
Programmering i grundskolan - Lärarhack
IIS - Barnhack
IIS-Lärarhack
Program a Teacher
Dokument från FLL
IGEday 2018

EXEMPEL PÅ SCRATCH-PROJEKT