Evolution

Fördjupa dig inom växters och djurs evolution.

Under denna fortbildning går vi igenom evolutionens grunder och belyser närmre några utvalda växters och djurs evolution.  

Målgrupp: lärare i åk 8-9 och gymnasiet
Kontakt: anders.blomqvist@vetenskapenshus.se

Beställ denna fortbildning.