Företagspartner

Var en del av Vetenskapens Hus

Våra sponsorer
Vetenskapens Hus vill genom aktiv samverkan med näringslivet ge besökarna en bild av vilka möjligheter som väntar i yrkeslivet efter avslutad utbildning inom teknik, matematik och naturvetenskap. Företagspartners bidrar bland annat till vår utställning där våra besökare kan hitta sin framtid som naturvetare och får möjlighet att göra en heldag med aktiviteter i våra lokaler.

Möt över 79 000 ungdomar per år
Genom att samverka som företagspartner i Vetenskapens Hus så bidrar du till att få fler unga intresserade av naturvetenskap och teknik. Med gemensamma krafter visar vi ungdomar utbildningsvägar och karriärmöjligheter för att de ska finna spännande yrkesmål. Att inspirera 79 000 ungdomar per år och delta i många utåtriktade projekt på stan ger en fantastisk möjlighet att visa på framtida yrkesval i branschen.

Bli sponsor/näringslivspartners - vi söker alltid nya
Vi diskuterar gärna formerna för ett samarbete. Vi kommer gärna till er – eller kanske ännu bättre, bjuder er att komma till oss för närmare presentation och diskussion! Välkomna att teckna avtal med oss 2017/2018.

Kontakt och mer info
Föreståndare Cecilia Kozma, 08-790 98 15, cecilia.kozma@vetenskapenshus.se


AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Deras framgång bygger på ett engagemang för nya idéer – idéer som inspireras av livet och som kan bidra till att skapa värden för våra intressenter.


Scania har som mål att ge sina kunder den bästa lönsamheten över produktens livscykel genom att leverera optimerade tunga lastbilar och bussar, motorer och tjänster och därigenom vara det ledande företaget i branschen.