Gymnasiepraktik CERN

Unikt tillfälle för elever att på plats på CERN få upptäcka och uppleva forskningsverksamheten.

Forskningscentret CERN i Geneve har nyligen startat ett tvåveckors praktikprogram för gymnasieelever från de olika medlemsländerna. Den 10-23 juni 2018 inbjuds svenska gymnasieelever denna möjlighet, i första hand från åk 2 och från NA-programmet och TE-programmet. Deltagarna måste ha fyllt minst 16 år vid programmets början.

Ansökan och mer info. Sista ansökningsdag är 16 februari.