Historik

Hur det började
I maj 1996 invigdes Vetenskapslaboratoriet vid Fysikum av universitetets rektor, Gustaf Lindencrona, i närvaro av bl a Jan Nilsson, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som stödde projektet. Laboratoriet utvidgades under slutet av 90-talet med ett samarbete med Astronomi från Saltsjöbaden och KTH:s bioteknik och fysik. Och när AlbaNova universitetsområde nu började ta form planerades också för ett större Vetenskapslaboratorium i ett eget hus i det gamla sjukhusområdet på Roslagstulls höjd.

2001 startades så Vetenskapens Hus i nya lokaler vid AlbaNova. Syftet var då liksom nu att skapa ett större intresse för de naturvetenskapliga ämnena och låta unga pröva på naturvetenskap på riktigt. Initiativtagare till det nya projektet Vetenskapens Hus var KTH, Stockholms universitet samt Vetenskapsstaden.

Vetenskapen Hus invigdes den 23 april 2003 av Hans Majestät Konungen i närvaro av landshövding, rektorer och representanter från utbildningsdepartementet, näringslivet, kommunen och stiftelser. År 2005 utvecklades också kemiämnet i huset och under 2007 även matematik, i samarbete med KTH och Stockholms universitet.

Under 2008 utvidgade Vetenskapens Hus också sin verksamhet i och med ett samgående med Naturens Hus i Bergianska trädgården.

Ägare 2012
År 2012 togs beslut om en mer långsiktig strategi för verksamheten. KTH och Stockholms universitet gick in i ett mer aktivt ägande. 2013-2017 ingick Vetenskapens Hus administrativt i KTH:s skola, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande - ECE, (skolan avvecklas under våren 2018 i och med omorganisation på KTH).

Från och med 2018 ingår verksamheten i Skolan för industriell teknik och management - ITM.

Ägandet av Vetenskapens Hus är jämbördigt mellan KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad är också med genom ett långsiktigt partnerskap. Verksamheten är en icke vinstdrivande utbildningsverksamhet.

Varmt välkommen till oss på Vetenskapens Hus.

KTH_SU.jpg