Kleinerdag

Tillsammans med nya och gamla kollegor lyssnar du på en matematikföreläsning av två matematiker och sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för högstadiet.

Tid: ti 31 okt kl. 9.30 - 17
Målgrupp: lärare åk 7-9
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien

​Inbjudan till Kleinerdag.

Kleinerdag arrangeras av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning (KVA) och SMC, Stockholms matematikcentrum (KTH och Stockholms universitet).