Klimatfortbildning med ljus horisont

Idag är vi många som lever med klimatångest och klimatfrågan ska tas på största allvar.

Då framtiden ofta målas i mörka färger riskerar vi att bli uppgivna och handlingsförlamade istället för att orka bidra till förändring. 

Vetenskapens Hus, Bolincentret för klimatforskning och Stockholm stad önskar stötta dig som lärare genom att skifta fokus till en ljusare, handlingskraftigare horisont där vi bättre förstår klimatförändringarna och vilka lösningar som finns tillgängliga. Hos Bolincentret för klimatforskning, där Stockholms universitet, KTH och SMHI ingår, finns samlad klimatkompetens från flera discipliner. Nu tillgängliggörs denna kunskapsbank via heldagsfortbildningar för dig som är lärare.

 

Klimatfortbildning med ljus horisont erbjuder:

  • Kostnadsfri heldagsfortbildning under två tillfällen i maj.
  • Förmiddag där vi lär oss mer om klimatet och klimatförändringar under föreläsningar och laborationer.
  • Frågestund där du som lärare får tillfälle att ställa dina och elevernas klimatfrågor direkt till klimatforskare!
  • Lunch (ingår).
  • Eftermiddag där lösningar får ta plats under föreläsningar och workshops.
  • Ett kostnadsfritt Klimatkit med material som du kan arbeta vidare med i klassrummet.

Preliminärt schema
9.30 - 10.30 Vad styr klimatet? del 1
10.30 - 11.00 Fika och frågestund
11.00 - 12.00 Vad styr klimatet? del 2
11.00 - 12.00 Lunch
13.00 - 14.00 Hur minskar vi klimatpåverkan? del 1
14.00 - 14.30 Fika och frågestund
14.30 - 15.30 Hur minskar vi klimatpåverkan? del 2
15.30 - 16.00 Avslutning och utvärdering

Tillfällen: 15 och 17 maj 2018
15 maj främst för högstadiet och gymnasiet
17 maj främst för mellan- och högstadiet

Anmälan: Via webbformulär
För mer information: charlotte.flodin@vetenskapenshus.se