Matematiken i en dator

Hur fungerar matematiken i en dator och varför är det så bra med just den binära talbasen? 

Kodning handlar om att förpacka ett budskap så att det kan överföras, för att sedan packas upp igen.

I denna fortbildning undersöker vi hur en dator överför information med hjälp av binära tal och ASCII. Vi laborerar och testar att skicka information i praktiken med specialtillverkade 8-bitsenheter. Vi tittar även lite på felkontroll och resonerar kring för- och nackdelar med olika talbaser och får genom hands-on-övningar en fördjupad förståelse för binära tal. Fortbildningen bygger på vårt skolprogram, Binära tal och koder och ges på beställning under hela året. Kan kombineras med programmeringsfortbildningen Bluebots och Scratch.

Målgrupp: lärare i åk 4-9
Kontakt: matematik@vetenskapenshus.se

Beställ denna fortbildning.