Organisation

Personalen

Vetenskapens Hus har en fast personal bestående av ett tjugotal personer med kompetenser inom forskning, utbildning, teknisk utveckling, projektledning, kommunikation samt administration. Vi leder och utvecklar verksamheten.

Studenterna

Vi har ett 40-tal timanställda studenter, våra besöksledare, från KTH och Stockholms universitet som handleder våra elevgrupper. De är mitt i studierna uppskattat att ha ett inspirerande jobb att kombinera med pluggandet. Besöksledarna berättar kort om studierna på högskolan och livet som student och handleder sedan laborationer som de är väl orienterade i.

Som doktorand vid KTH och Stockholms universitet ingår till en viss del tjänstgöring med undervisningsuppdrag. En del av doktorandtjänstgöringen kan man göra hos oss på Vetenskapens Hus. I arbetsuppgifterna ingår bland annat handledning av gymnasiearbeten, undervisning och utveckling av nya eller befintliga laborationer.

Styrelsen

Vår styrelse är sammansatt av representanter från våra huvudägare KTH och Stockholms universitet, vår huvudpartner Stockholms stad samt från näringslivet.

Vetenskapligt råd

För att få feedback och säkerställa kvaliteten med koppling till forskningen inom våra fem ämnesområden och didaktik, har vi ett Vetenskapligt råd.

Referenslärarrådet

Skolans kurs- och ämnesplanerna är en grundpelare när vi utvecklar våra skolprogram och lärarfortbildningar. Därför har vi ett antal lärare i ett Referenslärarråd som ger oss feedback i vårt utvecklingsarbete.