Publikationer

Forskningsöversikt om informella lärmiljöer

"Hur kan informella lärmiljöer användas för att stödja elevers lärande och intresse för naturvetenskap?"
En forskningsöversikt gällande informella lärmiljöers effekter på elevers lärande och intresse för naturvetenskap. Den är framtagen inom ramen för det samarbetsavtal som finns mellan Vetenskapens Hus och Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Rapportens syfte är att visa på några sätt som informella lärmiljöer kan användas för att stödja elevers lärande och intresse för naturvetenskap. Utifrån denna översikt föreslås sedan möjliga områden som kan vara av intresse för Vetenskapen Hus kontinuerliga kvalitetsarbete.
Författare: Per Anderhag, 2015.
Hämta rapporten...


Studie på elevers lärande på ett Science education center

Förberedelsens betydelse för ett lyckat besök på ett Science education center
Under våren och hösten 2013 har 466 elever i åk 7-9 som besökt Vetenskapens Hus fått besvara en enkät angående sambandet mellan medbestämmande i skolan och intresse av besöket på Vetenskapens Hus. Enkäten har besvarats i slutet av besöket. Dessutom har 10 st. lärare djupintervjuats om detta. Nästan samtliga elever som kommer till Vetenskapens Hus uppger att besöket varit intresseväckande. Eleverna uppskattar sig själva i stor grad som aktiva och intresserade under besöket. De flesta uppger också att de förstår syftet med besöket.
Författare: Margareta Almqvist-Hynge och Daniels Bengtson, Stockholms stad.
Läs mer in denna rapport...


House of Science: a university laboratory for schools

K. Erik Johansson, Physics Education 39 (2004) 342-345.
House of Science final.pdf


Einstein for schools and the general public

K.E. Johansson, C. Kozma and Ch. Nilsson, Physics Education 41 (2006) 328-333.
Einstein theme House of Science.pdf


An educational PET camera model

K.E. Johansson, Ch. Nilsson and P. E. Tegner, Physics Education 41 (2006) 437-439.
PET camera model 2006 04 21 rev.pdf


Hands on Physics and Biology in House of Science

L. Gumaelius and K. E. Johansson, Proceedings of the Hands on Science International Conference in Braga, Portugal, 4-9 September 2006, page 11. Presented by K.E. Johansson.
HSci artikel bio-fysik 060626.4.pdf


Observing the Solar Spectrum at House of Science

K.E. Johansson, C. Kozma and Ch. Nilsson, Physics Education 42 (2007) 41-44.
Observing the Sun.pdf


Measuring radon in air, soil and water - an introduction to nuclear physics for schools

K.E. Johansson, Ch. Nilsson and S. Wachtmeister, Physics Education 42 (2007) 281-288.
IOP Science