Från råvara till vara (1-3)

Bomullsplantan och en av produkterna som tillverkas från dess frukter.

Vad tillverkar man dricksglas, SL-kort och jeans av? Vi funderar över hur olika produkter tillverkas, vilka råvaror som används och hur de kan komma tillbaka in i kretsloppet genom återvinning eller återanvändning.

Plats

Naturens Hus

Målgrupp
grundskolan åk 1-3
Tid
60 min, året runt
Gruppstorlek
25
Kontakt
biologi@vetenskapenshus.se

Detta skolprogram fungerar bra att boka enbart, men går även att kombinera med Växter till nytta och nöje.

Teori och laboration

Vi går igenom begrepp som råvara och produkt samt pratar om skillnaden mellan förnyelsebar och icke förnyelsebar råvara. Vi går även igenom hur man kan minska resursanvändningen genom att recirkulera våra olika produkter. Eleverna funderar gruppvis över några olika produkter som vi nyttjar i vår vardag och försöker komma på vilken råvara som behövs för att tillverka dem. Vi pratar även om vad vi gör med olika produkter när vi inte längre vill ha dem. Aktiviteten avslutas med en genomgång av ett kretslopp, från råvara via fabrik till produkt, via returinsamling åter in i fabriken. Man kan konstatera att det går åt mindre av den ursprungliga råvaran när produkterna återvinns.

Anknytning till kursplan

Granskning av information som rör ekologisk hållbarhet. Enkla observationer i närmiljön. Material från och tillverkning av vardagliga föremål samt källsortering. Naturens egna processer, hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Värdering av lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor. Tillgång, exploatering och användning av olika råvaror.

Inför besöket

Inför besöket är det bra om eleverna är någorlunda bekanta med termerna växt- och mineralrike och känner till lite om kretslopp och återvinning.

Välkommen att boka besök!