Grätzelsolceller (7-9)

Sintrat glas som är infärgat med ett unikt färgämne

Att göra oss oberoende av fossila bränslen är en av de största utmaningar som mänskligheten kommer att ställas inför under de kommande decennierna. Eleverna får under besöket stifta bekantskap med förnybar energi i form av solceller genom att montera dem och mäta deras prestanda. De mätresultat som eleverna erhåller diskuteras och det genomförda kontrollerade experimentet granskas.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
åk 7-9
Tid
90 minuter
Gruppstorlek
16 elever
Kontakt
kemi@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Eleverna erhåller ett glas bestruket med titandioxid – så kallad sintring. Det sintrade glaset infärgas med ett unikt färgämne, medan ett annat glas erhåller en katalysator. Tillsammans med elektrolyt monteras de två glasbitarna till en färdig solcell. Solcellens prestanda mäts och verkningsgraden räknas ut. Teorin tar upp Peak Oil, tillgången på olja, och visar hur solceller kan vara ett alternativ bland förnybara energikällor. Grätzelsolcellens redoxmekanism förklaras.

Anknytning till kursplan

Reaktioner och förändringar. Kemins karaktär och arbetssätt. Hållbar utveckling och teknik.

Inför besöket

Eleverna bör känna till oxidation, reduktion, enheter för ström och spänning samt Ohms lag. Eleverna bör ha kunskap om begreppet verkningsgrad. Mätningarna på de ihopmonterade solcellerna förutsätter att eleverna är bekanta med prefix (t ex millivolt, mikroampere). Aktiviteten tar 90 minuter och utförs med max 16 elever.

Välkommen att boka besök!