Energiomvandlingar (4-6)

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
grundskolan åk 4-6
Tid
90 min
Gruppstorlek
32
Kontakt
fysik@vetenskapenshus.se

Energiomvandlingar från handrörelse till lysande lampor

Vad är energi och hur kan den omvandlas? Eleverna ges en kort introduktion om energi och får sedan arbeta praktiskt genom att undersöka och jämföra olika energiomvandlingar. Vi kör olika ångmaskiner, genererar egen ström och undersöker elektriska kretsar.

Teori och laboration

Vi pratar om vad energi är och att den inte kan förstöras eller skapas. Vi tittar på vilka olika energiformer som finns, och diskuterar hur de kan omvandlas mellan varandra. Vi diskuterar energikällor, energibärare och energianvändning, och tittar på framdrivning av fordon. Eleverna får generera ström med vev-generatorer och solceller samt omvandla elenergin till olika energiformer. Eleverna provar på att köra ångmaskiner och kan tävla mot varandra.

Anknytning till kursplan

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. Elektriska kretsar och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. Några historiska (ångmaskinen) och nutida (solcellen) upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Inför besöket

Inför besöket bör eleven ha kunskap om energiomvandlingar och bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar. Aktiviteten passar bra att kombinera med annan aktivitet.

Välkommen att boka besök!