Cellen (7-9)

forex tidning Vi studerar och förklarar celler ur ett evolutionärt perspektiv. Eleverna får lära sig att använda faskontrastmikroskop samt göra egna preparat. Preparaten görs av celler från olika organismgrupper för att visa på cellernas likheter och olikheter.

foreign options trading
Plats

buy seroquel 300mg Vetenskapens Hus

educational leadership essay
Målgrupp
grundskolan åk 7-9
Tid
90 min
Gruppstorlek
16 elever
Kontakt
kemi@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

binaire opties betrouwbaar Besöket inleds med en introduktion där vi kort går igenom cellens delar och vad som karaktäriserar bakterie-, djur- och växtceller. Cellens utveckling sätts sedan in i ett evolutionärt perspektiv där vi tar upp de viktigaste evolutionära stegen. Besöket lägger stor vikt på att eleverna tillverkar sina egna preparat och får tid att studera och fotografera dem genom mikroskopet. De får färga in sina kindceller, göra preparat av lök, studera mikroorganismen Euglena samt preparera fram cyanobakterier ur vattenormbunken Azolla.  Som avslutning går vi tillsammans igenom alla preparat och diskuterar vad vi sett för organeller i cellerna, hur flercellighet kan ha uppstått med utgångspunkt från cyanobakterierna men också att den traditionella uppdelningen av djur- och växtceller inte alltid är så entydig med utgångspunkt från Euglena. Avslutningen är också interaktiv med frågor som eleverna besvarar med hjälp av mentometrar/klickers.

Köp Viagra 200 mg på nätet

Inför besöket

corso online di opzioni binarie Eleverna bör innan besöket känna till cellens organeller. Det är också en fördel om de har en viss laborationsvana och kan använda mikroskop. Se gärna vår korta film om mikroskopering. Besöket kan med fördel kombineras med genetik eller annan aktivitet för gruppens andra halva.

moneyweek forex