Grätzelsolceller, lång (gy)

azioni Sintrat glas som är infärgat med ett unikt färgämne

http://paginas-web.mx/?yoga=guadagnare-online-investendo-denaro guadagnare online investendo denaro

binäre optionen managed account Att göra oss oberoende av fossila bränslen är en av de största utmaningar som mänskligheten kommer att ställas inför under de kommande decennierna. Eleverna får under besöket stifta bekantskap med förnybar energi i form av solceller genom att montera dem och mäta deras prestanda. De mätresultat som eleverna erhåller diskuteras och det genomförda kontrollerade experimentet granskas.

iq opzioni
Plats

Köp Viagra Kristinehamn Vetenskapens Hus

hedging strategie binäre optionen
Målgrupp
Kemi 1 och 2. Naturkunskap 1a1 och 1a2, naturkunskap 2.
Tid
180 minuter
Gruppstorlek
16 elever
Kontakt
kemi@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

etxcapital it Titandioxid stryks ut på ett ledande glas som sedan värms i en ugn – så kallad sintring. Det sintrade glaset infärgas med ett unikt färgämne, medan ett annat glas erhåller en katalysator. Tillsammans med elektrolyt monteras de två glasbitarna till en färdig solcell. Solcellens prestanda mäts och verkningsgraden räknas ut. Teorin tar upp Peak Oil, tillgången på olja, och visar hur solceller kan vara ett alternativ bland förnybara energikällor. Grätzelsolcellens redoxmekanism förklaras.

hdfc forex card forgot pin

Anknytning till ämnesplan

http://pelicanhouse.nl/?nsover=trading-binario-online-demo trading binario online demo Reaktioner och förändringar. Kemins karaktär och arbetssätt. Hållbar utveckling och teknik.

trading binario con 5

Inför besöket

pcosto prelievi iq option Eleverna bör känna till oxidation, reduktion, enheter för ström och spänning samt Ohms lag. Eleverna bör ha kunskap om begreppet verkningsgrad. Mätningarna på de ihopmonterade solcellerna förutsätter att eleverna är bekanta med prefix (t ex millivolt, mikroampere). Aktiviteten inkluderar sintring, tar 3 timmar och utförs med max 16 elever i halvgrupp.

Köpa Viagra Alingsås

where to buy cytotec in Irvine California Välkommen att boka besök!

premarin cream discount card