# Energiomvandlingar (gy)

En enkel lampa som lyser skapar bra diskussioner om energiomvandling

Eleverna ges en kort introduktion om energi som begrepp och vi diskuterar energins flöden ur ett samhällsperspektiv. Eleverna får sedan undersöka och jämföra olika energiomvandlingar genom att köra olika ångmaskiner, generera egen ström och undersök elektriska kretsar.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
Fysik 1a, 1b1, 1b2 och Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b.
Tid
90 min
Gruppstorlek
32
Kontakt
fysik@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Vi studerar olika kedjor av energiomvandlingar och diskuterar energikällor, energibärare och energianvändning. Vi tittar på framdrivning av fordon och vilka metoder som är effektiva. Vi diskuterar energiförluster och evighetsmaskiner. Eleverna får konstruera en egen ”energikedja” med så många energiomvandlingar som möjligt, och får i uppgift att lagra energi på något sätt. Vi demonstrerar solceller och en stirlingmotor. Eleverna provar på att köra ångmaskiner.

Anknytning till ämnesplan

Energi och energiresurser; arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi. Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring. Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle. Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder.

Inför besöket

Inför besöket bör eleverna ha kunskap om energiomvandlingar, och känna till begreppen arbete, effekt och verkningsgrad. Eleverna bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar.

Välkommen att boka besök!