Genetik (gy)

Med bananflugans hjälp kan vi studera flera intressanta mutationer

Förändringar i DNA leder till en genetisk variation hos en art. Vi studerar bananflugan (Drosophila melanogaster) och låter eleverna förstå att förändringar i DNA leder till synliga förändringar hos flugorna. De får också lösa korsningsscheman och knyta an den Mendelianska genetiken med Darwins evolution så att de förstår kopplingen mellan genetisk variation och det naturliga urvalet.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
gymnasiet, Biologi 1 och 2
Tid
90 min
Gruppstorlek
16
Kontakt
kemi@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Besöket inleds med introduktion där vi förklarar strukturen i DNA och hur mutationer kan uppkomma. Vi leder detta resonemang vidare till de bananflugor eleverna sedan får studera tillsammans med korsningsscheman. Den genetiska variationen kopplas ihop med evolutionen och vi visar hur man bygger upp ett fylogenetiskt träd med hjälp sekvensinformation. Den teoretiska delen av besöket är interaktiv med eleverna med hjälp av mentometrar/klickers.

Anknytning till ämnesplan

Biologi 1 och 2.
Läs mer om syfte och centralt innehåll på Skolverkets hemsida: Skolverket/läroplan/gymnasiet/biologi >>

Inför besöket

Inför besöket behöver eleverna kunna använda stereoluppar och bör känna till Mendels ärftlighetslära. Aktiviteten passar bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva.

Välkommen att boka besök!