# Kosmisk strålning (gy)

Vi mäter strålning från rymden, dels i laboratoriet dels på rymdstationen ISS via videofilmer tagna av Christer Fuglesang. Vi använder två olika typer av detektorer för myoner som bildas högt uppe i atmosfären när den kosmiska strålningen träffar luftens molekyler.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
gymnasiet. Fysik 1a.
Tid
90 min
Gruppstorlek
16
Kontakt
fysik@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Vi diskuterar kosmisk strålning och de mekanismer som ger upphov till den strålning från rymden som vi kan detektera här på jordytan. Vi pratar om hur myoner från övre delen av atmosfären kan ta sig ner till jordytan och hur de detektorer som kan påvisa dem fungerar. Vi diskuterar hur vi kan använda resultaten från mätningarna för att beräkna myonernas halveringstid vid deras rörelse genom atmosfären. Laborationen består av två moment: mätning av strålningen på ISS vid olika platser i dess bana och mätning av myonstrålningen i olika riktningar med en stor detektor.

Anknytning till ämnesplan

Orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter: tidsdilatation. Joniserande strålning, partikelstrålning och halveringstid. Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande exponentialekvationer, funktioner och grafer.

Inför besöket

Inför besöket bör eleverna ha vissa kunskaper om joniserande strålning och tidsdilatation. Aktiviteten passar bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva.

Välkommen att boka besök!