Istidsspår (1-3)

Inlandsisen har format landskapet och gett oss sjöar och våtmarker

Vi lever i en föränderlig värld där rinnande vatten, vågor, glaciärer och kontinentalplattors rörelser ständigt formar vår omgivning. De senaste istiderna har med stor kraft påverkat landskapet och lämnat många olika spår.

Plats

Naturens Hus

Målgrupp
grundskolan åk 1-3
Tid
60 min, apr-okt
Gruppstorlek
max 25, men fungerar bäst i halvklass
Kontakt
biologi@vetenskapenshus.se

Detta skolprogram kan gärna kombineras med något annat skolprogram för andra halvan av gruppen, som Mineraldetektiv eller Kontinenter på drift.

Teori och laboration

Istidsspår är en vandring i Bergianska trädgården där vi studerar några olika spår som lämnats efter den senaste istiden, samt talar om hur vi idag använder det material som inlandsisen och smältvattnet har lämnat efter sig. Vi tar upp begrepp som flyttblock, rullstensåsar, isräfflor och landhöjning. Dessutom talar vi om istidsspårens samhällsnytta förr och nu. Några av frågorna som belyses är var det är bäst att odla eller placera våra bostäder, men vi berör även rullstensåsarnas förmåga att rena vatten.

Anknytning till kursplan

Genom enklare fältstudier och observationer i närmiljön tar vi upp berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Inför besöket

Inför besöket är det bra om man har introducerat istiden och talat om några olika istidsspår och plattektonik. Det är viktigt att tänka på att klä sig efter vädret.