Gaskromatografi, lång (gy)

Gaskromatografi (GC) är en av de viktigaste analytiska teknikerna

Analytiska kemister finns på en stor del av alla större företag. I den här laborationen får eleverna använda sig av gaskromatografi (GC), en av de absolut viktigaste analytiska teknikerna. Vi tittar på sammansättningarna av ett antal olika petroleum(olje-)baserade bränslen och drar slutsatser från dessa. Vi arbetar med datorsimulerade GC-körningar och på så sätt lär man sig mer om hur man arbetar för att lösa olika separationsproblem.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
Kemi 1 och 2
Tid
180 minuter
Gruppstorlek
16 elever
Kontakt
kemi@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Vi går igenom kromatografiska separationstekniker med fokus på gaskromatografin (GC) och dess användningsområden. Eleverna får sedan göra en enkel provberedning (spädning) och proven analyseras i gaskromatografen samtidigt som maskinens uppbyggnad förklaras. Medan proverna körs får eleverna arbeta med ett GC-modelleringsprogram där de försöker separera olika blandningar med hjälp av simulerad gaskromatografi. Slutligen analyseras de verkliga proverna och eleverna får arbeta med ett antal relaterade uppgifter.

Anknytning till ämnesplan

Kemi 1 och 2. Materia och kemisk bindning. Analytisk kemi. Kemins karaktär och arbetssätt.

Inför besöket

Det är en fördel om eleverna har jobbat med analytisk kemi i allmänhet och kromatografi i synnerhet.

Välkommen att boka besök!