Färgläggning (7-9)

Problemlösning med hjälp av tetrominos och färgläggning

Går det att täcka ett spelbräde med klossar som har en viss form? I en lekfull aktivitet där problemlösning står i fokus introducerar vi eleverna till problemlösning av lite annorlunda typ. Genom att testa sig fram och "färglägga" spelbrädet upptäcks snart mönster som motiverar förvånande lösningar på problemen!

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
Grundskolan åk 7-9
Tid
90 minuter
Gruppstorlek
16 elever
Kontakt
matematik@vetenskapenshus.se

Teori och aktivitet

Vi lär oss en exotisk teknik - nämligen att "färglägga". Denna metod härstammar från ett område inom kombinatorik och används ofta inom tävlingsinriktad matematik. Med hjälp av logik och färgläggning lär sig eleverna snabbt att dra stringenta, matematiska slutsatser. Eleverna arbetar i mindre grupper och med hjälp av spelplaner, färgpennor, klossar och brickor får de i uppdrag att svara på kluriga frågor. Slutsatserna redovisas sedan och eleverna får öva sig på att föra matematiska resonemang och att kommunicera matematik med varandra.

Anknytning till kursplan

Matematisk formulering av frågeställningar. Strategier för problemlösning och värdering av valda strategier och metoder. Ekvationslösning. Problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga.

Inför besöket 

Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva.

Välkommen att boka besök!