Färgläggning och omöjliga bevis (gy)

Problemlösning och bevisföring med hjälp av tetrominos och färgläggning

Går det att täcka ett spelbräde med klossar som har en viss form? I en lekfull aktivitet där problemlösning står i fokus introducerar vi eleverna till problemlösning av lite annorlunda typ. Denna metod härstammar från ett område inom kombinatorik och används ofta inom tävlingsinriktad matematik. Med hjälp av logik och färgläggning lär sig eleverna snabbt att dra stringenta, matematiska slutsatser. Genom att testa sig fram och "färglägga" spelbrädet upptäcks snart mönster som motiverar förvånande lösningar på problemen!

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
Gymnasiet åk 1-3
Tid
90 minuter
Gruppstorlek
16 elever
Kontakt
matematik@vetenskapenshus.se

Teori och aktivitet

Vi lär oss en exotisk teknik - nämligen att "färglägga". Eleverna arbetar i mindre grupper och med hjälp av spelplaner, färgpennor, klossar och brickor får de i uppdrag att svara på kluriga frågor. Slutsatserna redovisas sedan och eleverna får öva sig på att föra matematiska resonemang och att kommunicera matematik med varandra. Vi diskuterar vad som kännetecknar ett matematiskt bevis och lär oss strategier för att bevisa att något är omöjligt. 

Anknytning till ämnesplan

Skolprogrammet fokuserar på matematisk problemlösning och anknyter därigenom till kursplanerna i samtliga matematikkurser. Då bevisföring är i fokus fokuserar vi särskilt på matematisk argumentation (Matematik 1c) och bevismetoder (Matematik 4). Andra moment som tas upp är hantering av algebraiska uttryck och metoder för att lösa linjära ekvationer (Matematik 1abc), formulering av algebraiska uttryck och ekvationer kopplade till konkreta situationer (Matematik 2a) samt linjära ekvationssystem (Matematik 2abc). Eleverna arbetar med strategier för matematisk problemlösning och värdering av valda strategier och metoder, matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik, lika bevismetoder inom matematiken. Vidare utvecklar eleverna sin problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga.

Inför besöket 

Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva.

Välkommen att boka besök!