Internetsäkerhet – spionage och intrång (7-9)

Så säkert är ditt Internet

Eleverna får bygga egna datornätverk samt prova hur skyddade våra uppgifter på nätet är. Vad ska vi tänka på och vilka uppgifter kan vi lämna ut på nätet?

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
grundskolan åk 7-9
Tid
90 min
Gruppstorlek
upp till 16 elever
Kontakt
teknik@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Vi går igenom hur ett nätverk är uppbyggt och olika nätverksinställningar. Vi tittar också på vad IP-nummer är, och varför de är viktiga. Eleverna får bygga ett litet nätverk för att se hur datorerna kommunicerar med varandra. De får också testa hur skyddade våra uppgifter på internet är och vi kommer lära oss att spionera fram varandras lösenord. Frågeställningar som tas upp inkluderar hur data hittar rätt, brottslighet på internet och integritetsfrågor i samband med IT-användning.

Anknytning till kursplan

Utveckla tekniskt kunnande och medvetenhet. Orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Tekniken i vardagen. Teknik, människa, samhälle och miljö. Tekniska lösningars användbarhet. Internet och andra globala tekniska system – systemens fördelar, risker och sårbarhet. Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information.

Inför besöket

Det krävs inga förkunskaper. Aktiviteten tar 90 minuter, utförs med max 16 elever och går bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva.

Välkommen att boka besök!