Energiomvandlingar (7-9)

Energiomvandlingar från handrörelse till lysande lampor

Vad är energi och hur kan den omvandlas? Eleverna ges en kort introduktion om energi och får sedan arbeta praktiskt genom att undersöka och jämföra olika energiomvandlingar. Vi kör olika ångmaskiner, genererar egen ström och undersöker elektriska kretsar.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
grundskolan åk 7-9
Tid
90 min
Gruppstorlek
32
Kontakt
fysik@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Vi pratar om energins oförstörbarhet och vilka energiformer som finns. Vi tar upp energikvalitet och vad det innebär för begränsningar med omvandlingar. Vi pratar om olika energikällor och att solen är ursprunget till de flesta. Vi diskuterar problem med energilagring. Vi tittar på framdrivning av fordon och vilka metoder som är effektiva. Vi diskuterar energiförluster. Eleverna får generera ström med vevgeneratorer och solceller, och får prova på att lagra energin i olika former. De får konstruera en egen ”energikedja” med så många energiomvandlingar som möjligt. Eleverna provar på att köra ångmaskiner och kan tävla mot varandra.

Anknytning till kursplan

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön. Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället. Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Inför besöket

Inför besöket bör eleven ha kunskap om energiomvandlingar och bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar. Aktiviteten passar bra att kombinera med annan aktivitet.

Välkommen att boka besök!