Gaskromatografi, kort (gy)

Gaskromatografi (GC) är en av de viktigaste analytiska teknikerna

Analytiska kemister finns på en stor del av alla större företag. I den här laborationen får eleverna använda sig av gaskromatografi (GC), en av de absolut viktigaste analytiska teknikerna. Vi tittar på sammansättningarna av ett antal olika petroleum(olje-)baserade bränslen och drar slutsatser från dessa.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
Kemi 1 och 2
Tid
90 minuter
Gruppstorlek
16 elever
Kontakt
kemi@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Vi går igenom kromatografiska separationstekniker med fokus på gaskromatografin (GC) och dess användningsområden. Eleverna får sedan göra en enkel provberedning (spädning) och proven analyseras i gaskromatografen samtidigt som maskinens uppbyggnad förklaras. Slutligen används resultaten för att jobba med ett antal uppgifter. (OBS! I den korta versionen hinner inte alla prover köras färdigt så delvis används tidigare körningar för uppgifterna).

Anknytning till ämnesplan

Kemi 1 och 2. Materia och kemisk bindning. Analytisk kemi. Kemins karaktär och arbetssätt.

Inför besöket

Det är en fördel om eleverna har jobbat med analytisk kemi i allmänhet och kromatografi i synnerhet.

Välkommen att boka besök!