Centralrörelse (gy)

Vi mäter krafterna på en kropp som rör sig cirkulärt

Hur fungerar en centrifug? Varför pressas man utåt ur kurvan när man svänger med en bil? Vi diskuterar rotationsrörelse och skillnaden mellan centripetal- och centrifugalkraft. Eleven får sedan själv mäta centripetalaccelerationen med hjälp av en rotationsapparat.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
gymnasiet, Fysik 2
Tid
90 min
Gruppstorlek
16
Kontakt
fysik@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Vi diskuterar vad rotationsrörelse är. Vi diskuterar även skillnaden mellan centripetalkraft och centrifugalkraft. I den här laborationen studerar vi formeln för centripetalkraft och upptäcker och verifierar den experimentellt. Vi mäter krafterna som råder på en kropp som rör sig i en cirkulär bana. Vi jämför resultaten med värden beräknade från formeln för centripetalkraft och funderar över noggrannhet och felkällor. Alternativt låter vi eleverna empiriskt upptäcka formeln. Eleverna får utföra alla delar själva och fundera över noggrannhet och felkällor.

Anknytning till ämnesplan

Centralrörelse. Det experimentella arbetets betydelse. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av felkällor och mätnoggrannhet.

Inför besöket

ska eleverna kunna lösa jämviktsproblem och beräkna tyngdkraft på massor. Det passar bra att kombinera denna aktivitet med skolprogrammet Jupiters massa, för gruppens andra halva.

Välkommen att boka besök!