I Linnés fotspår (F-9)

Carl von Linné på vår hundrakronorssedel

Vi reser tillbaka till 1700-talet för att gå en vandring genom Bergianska trädgården och genom Carl von Linnés liv. Hur levde Linné, och vad gjorde han för vetenskapen? Vi möter också många intressanta växter, både svenska och exotiska, som Linné och hans lärjungar mötte och studerade.

Plats

Naturens Hus

Målgrupp
F-åk 9
Tid
60 min, maj-sep
Gruppstorlek
max 25, men fungerar bäst i halvklass
Kontakt
biologi@vetenskapenshus.se

Detta skolprogram kan med fördel kombineras med programmet Växtdetektiven (åk 1-3) respektive Regnskogsträd eller ökenväxt (åk 7-9) som går att genomföra i halvklass parallellt med detta program.

Teori och laboration

Besöket består av en vandring i Bergianska trädgården, där vi följer Linnés liv i mer eller mindre kronologisk ordning ? från uppväxten i Småland och läkarutbildningen, till Lapplandsresan och lärjungarnas äventyr ute i världen. På vägen tar vi upp hur det var att leva i 1700-talets Sverige, dåtidens läkekonst och läkeväxter, samt några av Linnés bidrag till taxonomin och systematiken och hur dessa upptäckter förhåller sig till dagens vetenskap. 
Om möjligt avslutar vi med ett besök i tropikerna.

Anknytning till kursplan

Årskurs F-6. Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara naturen; skildringar av livet förr och nu; arter i närmiljön samt hur arter kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Årskurs 7-9. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Inför besöket

I samband med bokning, kan du som lärare önska nivå på undervisningen. Skolprogrammet kan fungera antingen som en introduktion till studier om Linné och växter, eller som en fördjupning.