Talpussel - om taluppfattning

Vilka tal kan bilda rektanglar eller kvadrater? Hur knyter dessa två geometriska former an till de naturliga talens allra mest grundläggande egenskaper?

I denna fortbildning visar vi hur du tillsammans med dina elever kan utforska de naturliga talens egenskaper på ett lekfullt och taktilt vis.

Ett stort fokus ligger på problemlösning genom lek och pussel med tetrisformade klossar. Genom dessa problem får vi insikter om olika tals speciella egenskaper och vi lär oss om primtalsfaktorisering.

Aktiviteterna bygger på skolprogrammen Naturlig matematik (F-3) och Talpussel (F-3)

Målgrupp: lärare i åk F-6
Kontakt: matematik@vetenskapenshus.se

Beställ denna fortbildning.