Teknik för hållbar utveckling – solpaneler

Hur ska vi kunna tillgodose vårt energibehov när de fossila bränslena sinar? 

Låt dina elever testa olika typer av solpaneler, där solens energi fångas in och omvandlas till energiformer vi har nytta av.

Målgrupp: elever i åk 9 och gymnasiet

Eleverna får jämföra effekten hos olika solpaneler, och utforska vilken typ som är lämplig i olika sammanhang.

Detta skolprogram kopplar till kurs-/ämnesplanerna för teknik och fysik.