Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd i Vetenskapens Hus ska ge feedback och bidra till kvalitetsarbetet i aktiviteterna för både elever och lärare. Detta råd består av aktiva forskare vid KTH, Stockholms universitet samt Stockholms stad inom våra fem ämnen och didaktik.

Syftet med rådet
Rådets roll är rådgivande och kvalitetssäkrande. Rådet ska med sina kunskaper på olika sätt bidra till att förstärka den vetenskapliga förankringen, kvalitetssäkra arbetet och vara en länk mot aktuell forskning på KTH och Stockholms universitet. Representanterna i det Vetenskapliga rådet är utvalda på grundval av deras sakkunskap inom ett eller fler av ämnesområdena som Vetenskapens Hus arbetar med.

Omfattning
Rådet har ett möte per termin och däremellan förväntas representanterna vara tillgängliga via e-post för eventuella frågor. Representanterna förväntas delta i rådet under två år eller sitta kvar tills en ersättare har utsetts. Det Vetenskapliga rådet består av cirka 15 ledamöter.

Rådet förväntas bidra med:
- hjälp att kvalitetssäkra verksamheten vetenskapligt
- idéer och synpunkter på besöksprogram och lärarfortbildningar under utveckling
- kontakter med forskare inom olika ämnesområden
- att synliggöra Vetenskapens Hus på KTH och Stockholms universitet
- översyn av befintliga besöksprogram

Vetenskapens Hus bidrar med:
- hjälp att förmedla kontakter med skolor och lärare
- att vara en arena för möten mellan KTH/Stockholms universitet och grundskola/gymnasiet på olika sätt
- att ge möjligheter för forskare att arbeta med ’den tredje uppgiften’
- sprida information till lärare och elever om utbildningar och forskning på KTH och Stockholms universitet

Ledamöter 2017
Attila Szabo, FoU-samordnare, lektor, Stockholms stad lärare/forskare, MND, Stockholms universitet 
Catarina Rydin, professor Bergianus, föreståndare Bergianska  
Göran Grimvall, professor emeritus, teoretisk fysik, KTH
Jesús Piqueras, universitetslektor, MND, Stockholms universitet 
Johan Lind, docent, zoologi, Stockholms universitet
Karim Hamza, universitetslektor, studierektor, MND, Stockholms universitet 
Kerstin Jon-And, professor, partikelfysik, Stockholms universitet
Magnus Näslund, universitetslektor, astronomi, Stockholms universitet 
Malin Kylander, universitetslektor, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet  
Markus Hidell, universitetslektor, docent, informations- och kommunikationsteknik, KTH 
Per Anderhag, FoU-samordnare i nv/tk, lektor, Stockholms stad
Stefan Ståhl, professor, bioteknik, KTH
Svante Linusson, professor, matematik, KTH

Vetenskapligt råd (pdf) >>
Kontakt: Cecilia Kozma, cecilia.kozma@vetenskapenshus.se