Vision och mission

Vision

Vi utmanar unga att utforska världen

Mission

Alla vi möter ska få chans att upptäcka hur spännande och viktigt det är med naturvetenskap, teknik och matematik


Arbetet med vår vision och mission

Efter en tids hårt arbete har vi nu satt vår nya vision och mission. Vi har gemensamt inom personalgruppen arbetat med vår nya vision och mission sedan 2013. Visionen har långsamt fått växa fram och nu är vi riktigt nöjda! Men det viktigaste ligger framför oss - att hålla vår vision levande.
I Vetenskapens Hus arbetar 25 personer i personalgruppen och över 80 besöksledare som är studenter från KTH och Stockholms universitet. Vi möter gemensamt drygt 79 000 besökare årligen och med den nya vision i bakhuvudet ska vi förhoppningsvis drivas att bli ännu bättre på att göra våra besökare nyfikna på sin omvärld!


Övergripande mål

Målet med verksamheten Vetenskapens Hus är att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda en verksamhet med intressanta experiment och hands-on aktiviteter hoppas Vetenskapens Hus intressera både lärare och elever i grundskola och gymnasiet. I en förlängning bör verksamheten bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets universitet och högskolor.

Mål för den närmaste perioden

Vetenskapens Hus vill vara det ledande regionala centret får samverkan mellan skola och högskola/universitet inom naturvetenskap och teknik och utgöra den naturliga mötesplatsen för representanter för högre studier/ forskning och skola.

Vetenskapens Hus ska samverka med näringsliv och universitet/högskola får att ge unga en bild av möjliga karriärvägar inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena.

Vetenskapens Hus verksamhet ska vara en förebild och en arena för samverkan både för andra regioner i Sverige och för andra regioner i Europa som har samma intresse.

Om tre år bör verksamheten nå den storlek att alla skolungdomar i Stockholms stad och övriga partnerkommuner besöker Vetenskapens Hus någon gång under sin skoltid.